GJE in Asia

photography Asia

Azië bestaat uit zeer veel verschillende landen wij bezochten o.a. Japan, Maleisië, Singapore, Hong Kong, China en Indonesië. Japan is een eilandstaat ten oosten van het Aziatische continent.

Doordat Japan jaren geïsoleerd is geweest van de buitenwereld heeft het een unieke cultuur ontwikkelt en deze is totaal anders is dan in westerse landen. Japanners zijn een vriendelijk, verlegen en zeer gedisciplineerd volk. Het land heeft veel te bieden zoals architectuur, bergen, bossen, de prachtige herfstkleuren en in de lente de beroemde kersenbloesem.

Zéér indrukwekkend was o.a. Hiroshima peace memorial park en de Mount Fuji. Gespotte dieren: Kaaiman, aap, varaan, kikker, buffel, slang, spin. Diersoorten laten zich niet tegenhouden door een grens die de mens heeft afgesproken maar  de neusaap komt alleen voor in Maleisisch Borneo en de sneeuwaap alleen in Japan.

Asia consists of very many different countries we have visited, among others, Japan, Malaysia, Singapore, Hong Kong, China, and Indonesia. Japan is an Island State east of the Asian continent.

Because Japan has been isolated from the outside world for years it developed a totally different culture than in Western countries. Japanese are a friendly, shy and very disciplined people. The country has a lot to offer such as architecture, mountains, forests, the beautiful autumn colors and the famous cherry blossoms in spring.

Very impressive was Hiroshima peace memorial park and the Mount Fuji.
Spotted animals: Caiman, monitor lizard, frog, buffalo, snake, spider, proboscis monkey.

Animal species are not stopped by a border that man has agreed but
the proboscis monkey occurs only in Malaysian Borneo and the snow monkey only in Japan.