GJE in North America

photography North America

Amerika is onderverdeeld in noord, midden en zuid en het op twee na grootste continent qua oppervlakte na Azië en Afrika. Wandelschoenen aan en onvergetelijke tochten door o.a. de Grand Canyon en het Zion National Park Landschappen en natuurverschijnselen vol extremen.

Alaska grenst in het oosten aan Canada en is omringd door de Grote Oceaan, de Beringzee en de Noordelijke IJszee. In Alaska vindt jaarlijks, vanaf half mei t/m september, de zalmtrek plaats. 5 soorten zalmen Sockeye, Chinook, Pink, Chum en Coho. Het Denali National Park met zijn 6194 m hoogste berg en de vele gletsjers geven adembenemende uitzichten over uitgestrekte gebieden. Een land van meren, toendra’s bergtoppen en stillevens. In deze ongerepte natuur is ruimte te over om wilde dieren te zien. O.a de grizzly beer, kariboe, eland, marmot, wolf en zeearend leven in dit gebied.

Canada is afgeleid van het indiaanse woord “Kanata” wat nederzetting betekent.  Het Jasper Natianal Park in Alberta, onderdeel van de Rocky Mountains, is bekend om het vele wild o.a. dikhoornschapen, edelherten, sneeuwgeiten, rendieren, wolven, grizzlyberen en zwarte beren. Vancouver eiland is een must do. Een hele dag met een zodiac boot op zoek naar walvissen en dag 2 een expeditie op zoek naar de grizzly bear. Na wat veiligheidsinstructies en de door de skipper uitgedeelde beschermende pakken gingen we op pad. We hebben zeer vele orca’s, bultruggen en dolfijnen gespot. De beren expeditie was ook top, vele beren met berenjong die druk bezig waren om de onnoemelijke vele zalmen uit de rivier te vangen. Deze 2 top dagen waren in goede handen van eigenaar Eagle Eye Adventure. Een onvergetelijke en bijzondere ervaring om de orca’s en de beren van zo dichtbij te zien.

America is divided into North, Central and South and the third-largest continent in area after Asia and Africa. Hiking boots on and unforgettable trips through the Grand Canyon and Zion N.P. Landscapes and natural phenomena full of extremes.

Alaska bordered in the East to Canada and is surrounded by the Pacific Ocean, the Bering Sea, and the Arctic Ocean. In Alaska, annually from mid-May to September, the salmon run takes place. Several species of salmon: Sockeye, Chinook, Pink, Chum, and Coho. The Denali N.P.  with its highest mountain 6194 mtr. and the many glaciers give breathtaking views over vast areas. A land of lakes, Tundra, mountain peaks, and still-lifes. In this unspoiled nature is space to spot wild animals. The grizzly bear, caribou, moose, marmot, wolf and bald eagle life in this area.

The name Canada is derived from the Indian word “Kanata” which means settlement.  Jasper N.P. in Alberta, part of the Rocky Mountains, is known for the many wild including bighorn sheeps, red deers, snow goats, reindeers, wolves, grizzly bears, and black bears.
Vancouver Island is a must do. A whole day with a zodiac boat looking for whales and day 2 an expedition in search of the grizzly bear. After some safety instructions and handed out protective suits by the skipper, we saw many killer whales, humpback whales, and dolphins. The bears’ expedition was also top, many bears and bear cubs who were busy to catch the untold many salmon from the river. These 2 top days were in good hands owner’s Eagle Eye Adventure. An unforgettable and special experience to observe the killer whales and the bears so close.