GJE in South America

photography South America

Panama een land in Centraal Amerika en grenzend aan Costa Rica en Colombia. Doel van ons bezoek was het 81 km lange Panamakanaal. Een zeer gepassioneerde gids, die  ons heeft begeleid tijdens onze tocht door het kanaal, was een grote toegevoegde waarde en zijn achtergrond informatie een ware beleving. Gigantische tankers en cruiseschepen overbruggen een hoogte van 26 meter en gaan door sluizen. Hebben vanaf diverse punten gezien hoe dit meesterstuk werkt. Prachtige natuur met aan de oever van het Panamakanaal een reuze zeekrokodil.

Republiek Costa Rica met hoofdstad San José wordt begrensd door Nicaraguca en Panama. Het land heeft een subtropisch klimaat met een grote diversiteit aan planten en dieren. Een land met vele nationale parken waarvan een kwart van het land beschermd gebied. Met een bootje langs mangroven en van dichtbij wildlife spotten en met de juiste gids zie je o.a de : Quatzal, apen, toekans, luiaards, kaaimannen, tapir’s en gifkikkers.

The Republic of Panama a country in Central America and bordered by Costa Rica and Colombia. Purpose of our visit was the 81 km long Panama Canal. We had a very passionated guide, who accompanied us during our trip through the Canal, was a great added value and his background information a real experience. Gigantic tankers and cruise ships must bridge a height of 26 meters and must pass various locks. Have seen from various points how this masterpiece works. On the banks of the Panama Canal a giant saltwater crocodile!

De Republic Costa Rica with capital city San José is bordered by Nicaraguca and Panama. The country has a subtropical climate with a great diversity of plants and animals. Many National Parks of which a quarter of the country are protected area.

By boat along mangroves and wildlife watching and with the right guide, you can see : Quazal, monkeys, toucans, sloths, caimans,tapirs and poisonous frogs.